Senzory

Senzor má také význam jako čidlo nebo senzor jde o řídicí systém třeba jako pro jednotku PLC. Nebo také můžou nás chránit a sloužit jako bezpečnostní prvky např. optické brány.

Obecně existuje mnoho hledisek podle nichž lze senzory rozdělovat do různých skupin a kategorií. Nejpoužívanější rozdělení vychází z představy, že senzor lze chápat jako převodník mezi podnětem vyjádřeným měřenou veličinou (snímanou) a výstupní veličinou (naměřenou).

Nejčastěji jde o elektrický signál (časový průběh napětí nebo proudu); pokud měřená veličina není elektrická, hovoříme o elektrickém měření neelektrické veličiny.

Indukční snímač, optické snímače, snímače teploty atd..

např: Snímač teploty je technické čidlo se zabudovaným teploměrem, které snímá teplotu v nějakém významném bodě a naměřené hodnoty odesílá do řídící jednotky. Často slouží jako bezpečnostní prvek kontrolující správnou funkci systému (zabezpečuje systém proti přehřátí).

 

Zobrazuji 1 výsledek

Zobrazuji 1 výsledek