Reklamace

Reklamace:

1. Přijaté zboží je poškozené

Při přebírání zboží od dopravce si, prosím, pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoli byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy:
 

·         PPL nebo zásilkovna

oznamte do 3 pracovních dnů na tel. 732 507 110

    

   Osobní odběr na pobočkách:

oznamte neprodleně e-mailem obchodledsoft@gmail.com
 

 
2. Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

Prosíme, napište nám podrobnosti na e-mailovou adresu obchodledsoft@gmail.com Budeme vás kontaktovat a dohodneme s vámi další postup.

Vrácení  zboží:

Odstoupení od smlouvy:

Vážený zákazníku, při nákupu tzv. na dálku na našem e-shopu, máte právo dle občanského zákoníku na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu. Níže je popsaný postup a související důsledky odstoupení:

 
1. Právo odstoupit od smlouvy

  • Do 14 dnů máte dle zákona právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
  • Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele portálu, firmu Brandejs Ondřej – Ledsoft formou jednostranného právního jednání (například písemně dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).
  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 
2. Důsledky odstoupení od smlouvy

  • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme bankovní převod na účet, který uvedete v písemném odstoupení od smlouvy. V žádném případě vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole.
  • Ponesete pouze přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte jen za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.